Bugun...


Suriyeli Mültecilere gönderilen para?
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için gönderdiği para yardımı ile ilgili bir rapor kaleme alan Avrupa Sayıştayı uzmanlarından Bettina Jakobsen Euronews Türkçe'nin sorularını cevapladı. ​Raporda Türkiye’nin göçmenlere harcanan 1,1 milyar euro tutarındaki paradan faydalananların listesini vermeyi reddettiğini bunun da, yardımın doğru bir şekilde kullanılmadığı yolundaki şüpheleri artırdığı uyarısında bulunuluyor.

Suriyeli Mültecilere gönderilen para?
+ -

"Avrupalı vergi mükellefleri endişeli"

Avrupa Birliği'nin bütçesini denetlemekle sorumlu Avrupa Sayıştayı uzmanlarından Bettina Jakobsen "Mülteci krizinin başlangıcından bu yana Türkiye mültecilere büyük ölçüde destek oldu. Ancak yapılan yardımlardan kimlerin faydalandığını bilme hakkımız var. Avrupalı vergi mükellefleri bunu merak ediyor. Türkiye'ye yardım sağlayan Avrupa Birliği kurumlarının bu bilgilere erişebilmesi yasal bir haktır. Avrupa Birliği kurumlarının işleyişi antlaşmalarda da yer alıyor." ifadelerini kullandı. Jakobsen "Veri koruma konusuna büyük önem veriyoruz bu yüzden bütün belgeler koruma altında oluyor ve saklanıyor." dedi.

"AB Komisyonu Türkiye ile görüşecek"
Avrupa Birliği bütçesini denetlemekten sorumlu Avrupa Sayıştayı uzmanlarından Bettina Jakobsen Avrupa Komisyonu'nun bu soruna çözüm üretmesi gerektiğini, atılabilecek tek adımın çalışmaların tamamlanması için sabırla beklemek olduğunu söyledi.


AB, Türkiye’ye Suriyeli göçmenler için verilen mali yardımın izini sürememekten şikayetçi
Rapor Avrupa Parlamentosu'nda tartışılacak
Avrupa Sayıştayı'nın tartışma yaratan raporu önümüzdeki aylarda Avrupa Parlamentosu'nun gündemine getirilecek.


AB, 2016 yılında Suriyeli göçmenlere yardım edilmesi için Ankara'ya 3 milyar euro ödenmesini kararlaştırmıştı. AB, bu para yardımının uygun bir şekilde kullanılması halinde ek 3 milyar euro daha yardımda bulunmayı taahhüt etmişti.

Avrupa Sayıştayı'nın Salı günü yayınladığı Türkiye ile ilgili rapora buradan ulaşabilirsiniz. 


 

DENETİM EKİBİ
ECA'nın AB politikaları ve programları hakkındaki denetimlerinin sonuçları hakkındaki özel raporları
belirli bütçe alanlarından yönetim ile ilgili konular. ECA bu denetimi seçer ve tasarlar
azami etkide olmak
Gelir veya harcamalar, gelecek gelişmeler ve politik ve kamu yararı.
Denetim, Denetim Odası III. Dış eylemler / Güvenlik ve adalet,
Bu raporun Raporlayan Üyesi olan ECA Üyesi Bettina Jakobsen başkanlığındaydı.
Bayan Jakobsen, Özel Ofis Müdürü Katja Mattfolk ve Özel Ofisi Kim Storup tarafından desteklendi.
bağlı; Alejandro Ballester Gallardo, Müdür Yardımcısı; Cyril Messein, Görev Başlığı; Florin-Alexandru
Farcas, Andrej Minarovic ve Nikolaos Zompolas, Denetçiler.

Soldan sağa: Katja Mattfolk, Florin-Alexandru Farcas, Bettina Jakobsen, Andrej Minaroviç,
Cyril Messein, Kim Storup


 

Kaynak: BMMYK.
Suriyeli mülteci krizi Türkiye'yi etkilemedi
Devletler. Sadece 2015 yılında, bazı 850.000 mülteci Akdeniz'den Türkiye'ye geçti.
Yunanistan4 ve birleşik devletler. Avrupa Gündeminin kabul edilmesinin ardından
Mayıs 2015'te Göç üzerine, AB ve Üye Devletleri, ele alınması için çeşitli önlemler aldı.
belirlenen zorluklar.
Komisyon 15 Ekim 2015 tarihinde bir AB-Türkiye Ortak Eylem Planını (JAP) önerdi.
Türkiye göç krizinin yönetiminde. JAP, belirlenecek önlemleri belirledi
Amerika Birleşik Devletleri (Birleşik Krallık) tarafından Suriyelilere destek sağlayan
geçici koruma (SuTP) ve Türk barındıran topluluklar altında ve (b) iyileştirme
AB'ye düzensiz göçün önlenmesi amacıyla işbirliği.
AB tarafından JAP kapsamında üstlenilecek ilk eylem önemli bir harekete geçirmekti.
Türkiye'yi meydan okuma ile başa çıkmada destekleyecek fon miktarı

4 ECHO veri sayfası - Türkiye - Mart 2016.
Suriyelilerin geçici koruma altına alınması
5. Fonlar seferber edildi
Mümkün olduğunca esnek ve hızlı. Komisyon, bu gerekliliğe bir cevap olarak kuruldu
Türkiye'deki Mültecilerin Tesisi.
Türkiye'deki Mültecilerin Tesisi
Tesis, Türkiye’ye hitap etmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir koordinasyon mekanizmasıdır.
Mültecilerin ve onların ev sahibi topluluklarının acil insani ve kalkınma ihtiyaçları,
girişlerinin sonuçlarından sorumlu ulusal ve yerel yetkililer
Mülteciler. ”Amaçları, Birlik’in finanse ettiği eylemleri koordine etmek ve kolaylaştırmaktır.
AB Üye Devletlerinin bütçe ve ikili katkıları ve verimliliği artırmak
Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara sağlanan destek ve tamamlayıcılık6.
Tesis, diğer havuz mekanizmalarından farklı, yenilikçi bir havuz aracıdır.
AB, AB Güven Fonları7 gibi (bkz. Tablo 1).
 

Tablo 1 - Türkiye'deki mültecilerin AB Güven Fonlarıyla karşılaştırılmasının temel özellikleri
Kaynak: ECA.
1 Ocak 2016'da kurulan 2016'da kullanılmak üzere 3 milyar Euro tutarında bir bütçesi var
20178. Bu tutarın 1 trilyon AB bütçesinden finanse ediliyor ve AB'den 2 trilyon Euro.
Üye Devletler9 (Ek I, Mülteciler için Tesis için ulusal katkıları göstermektedir)
Türkiye). İnsani ve insani olmayan faaliyetler ile sağlanan destek
Sırasıyla 1,4 trilyon € ve 1,7 trilyon € 'luk finansal tahsisat. Tesis koordinatları
Farklı mevcut araçlardan finansman (bkz. Tablo 2).

8 Komisyon tarafından tadil edilen Komisyon Kararı'nın 4 (9) Maddesi (C (2015) 9500)
10 Şubat 2016 kararı.
9 AB Üye Devletleri, bu 2 trilyon doları harici olarak tahsis edilmiş gelir şeklinde katkıda bulundular.
AB bütçesine ve 2 milyar Avro Preaccession Enstrümanı bütçesine verildi.
Yardım ve insani yardım. Yasal olarak, Tesis hepsi aynıdır
AB bütçesi tarafından finanse edilmektedir.
Tesis AB Güven Fonları
AB bütçesi X içinde
Havuzlama Mekanizması X X
Donörlerin sabit katkıları X
AB üyesi olmayan bağışçılara açık X
Proje seçiminden sorumlu X
Özel sonuçlar çerçevesi X X
Belirli yıllık hesaplar
Kaynak: SİVİL HAREKET

Editör: ABDULLAH GÖZAYDINYORUMLAR

SELAHADDİN BEYAZIT
15-11-2018 00:01:00

SURİYELİLERE HARCANAN PARALARI AB VERİYORMUŞ

Hükümetin sığınmacılara şu kadar yüz milyon harcadık söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
AB yapılan mütabakatta sınır güvenliği sağlamak ve Suriyelilere barınma imkanı vermemiz karşılığında ülkemize üç milyar EURO gönderdikleri ortaya çıktı.

Konu hakkında haberin içeriğini veren  Cumhuriyet haberi

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, AB’nin Suriyeli sığınmacılar için harcamak üzere Türkiye’ye gönderdiği yardımın nasıl harcandığını denetledi ve denetleme sonuçlarını dün yayımladığı raporla duyurdu. 

'1.1 MİLYAR AVRO NEREYE GİTTİ'

AB Sayıştayı üyesi Bettina Jakobsen, Türkiye’ye verilen sığınmacı yardımının 1.1 milyar Avro’sunun nereye harcandığının takip edilemediğine işaret ederek, 'Paranın [Suriyeli] sığınmacılara gittiğini görüyoruz ancak bu paranın tamamının sığınmacılara gittiğini kesin olarak söyleyemiyoruz. Burada bir risk var' dedi.

'BAKANLIK BİLGİLERİ PAYLAŞMIYOR'

AB Sayıştayı denetçilerinin denetleme için AB kurumları, uluslararası kuruluşlar, yardım dernekleri ile Türkiye’de birçok bakanlık yetkilileriyle görüşmeler yaptığı belirtilirken Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı’nın, denetçilerle bilgi paylaşmayı reddettikleri belirtildi. Raporda şu ifadeler yer aldı: 

'PARA KİME GİDİYOR, BİLEMİYORUZ'

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, denetlemenin konusu olan Sosyal Uyum Yardım Programı (ESSN) ve Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın (CCTE) da aralarında bulunduğu mali yardım projelerinden kimlerin yararlandığını gösteren veri tabanına erişmemize izin vermemiştir. Bunun sonucunda, kayıt aşamasından ödeme aşamasına dek bu programlardan kimin yararlandığını takip edememiş bulunmaktayız. 

'VERİ PAYLAŞIMI YAPILMIYOR'

"Denetim usulleri kapsamında ve denetim hakları uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan her iki yardım programının bilgilerine erişim talebinde bulunduk. Bu talebimiz reddedildi ve sadece BM uygulayıcı ortaklarının elinde bulunan kimlik bilgilerinin saklı tutulduğu verilere ulaşabildik. Nihayetinde, bu iki proje çerçevesinde sığınmacılara yapılan yardım ödemeleri üzerinde bir denetleme yapamadık.”

'KRİZ PARAYLA ÇÖZÜLEMİYOR'

Raporda, Suriye krizinin başından beri Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara önemli miktarda destek sağladığı vurgulanırken AB’nin Türkiye ile 2016’da vardığı sığınmacı mutabakatı kapsamında Türkiye’ye verdiği 3 milyar Avro’nun krize tam çare olamadığı belirtildi.

 Raporda, “Denetlenen projeler, sığınmacılara yardım sağladı, birçoğu sonuç verdi ancak bu projelerin yarısı henüz beklenen sonuca ulaşmadı” denildi. 

AB Sayıştayı, Avrupa Komisyonu’na, hangi kurumlara ve sığınmacılara yardım yapıldığını paylaşması için Türkiye’ye baskı yapması tavsiyesinde bulundu.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI